• استراتژی

  رایمون مدیا بعنوان بزرگترین مرکز CGI کشور توانایی ارائه خدمات مختلف در حوزه تصویرسازی رایانه ای را دارا باشد خدماتی از قبیل:

  • Animation (پویا نمایی)
  • Video Game (بازی های ویدئویی)
  • VFX (جلوه های ویژه دیجیتال)
  • Multimedia (چندرسانه ای)
  • Application (برنامک ابزارهای هوشمند)
  • Industrial design(طراحی صنعتی)
  • Architecture (معماری)
  • Fashion design (طراحی لباس)

  و همچنین دیگر قابلیت های فناورانه مانند:

  • V/R(واقعیت مجازی)
  • A/R(واقعیت افزوده)
  • BCI (واسط مغز و رایانه)
  • P/C GPU Based(پردازش موازی گرافیکی)

  با این رویکرد می توان هدف غایی رایمون مدیا را در یک خط توصیف کرد:

  «ایجاد بزرگترین مرکز تولید و ارائه خدمات فناوری چند رسانه ای در خاورمیانه»

  تحقق این هدف نیازمند استراتژی درست، برنامه¬های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت است.

  از سوی دیگر مدل استقرار و مشی رایمون بیشتر به مرکز شتابدهی و شتابدهنده مطابقت دارد از این رو می توان در رویکردی دیگر رایمون را « بزرگترین مرکز شتابدهی و تسهیل گری هدفمند محتوای دیجیتال» به حساب آورد.