استراتژی

رایمون مدیا بعنوان بزرگترین مرکز CGI کشور توانایی ارائه خدمات مختلف در حوزه تصویرسازی رایانه ای را دارا باشد خدماتی از قبیل:

 • Animation (پویا نمایی)
 • Video Game (بازی های ویدئویی)
 • VFX (جلوه های ویژه دیجیتال)
 • Multimedia (چندرسانه ای)
 • Application (برنامک ابزارهای هوشمند)
 • Industrial design(طراحی صنعتی)
 • Architecture (معماری)
 • Fashion design (طراحی لباس)

و همچنین دیگر قابلیت های فناورانه مانند:

 • V/R(واقعیت مجازی)
 • A/R(واقعیت افزوده)
 • BCI (واسط مغز و رایانه)
 • P/C GPU Based(پردازش موازی گرافیکی)

با این رویکرد می توان هدف غایی رایمون مدیا را در یک خط توصیف کرد:

«ایجاد بزرگترین مرکز تولید و ارائه خدمات فناوری چند رسانه ای در خاورمیانه»

تحقق این هدف نیازمند استراتژی درست، برنامه¬های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت است.

از سوی دیگر مدل استقرار و مشی رایمون بیشتر به مرکز شتابدهی و شتابدهنده مطابقت دارد از این رو می توان در رویکردی دیگر رایمون را « بزرگترین مرکز شتابدهی و تسهیل گری هدفمند محتوای دیجیتال» به حساب آورد.