تعرفه های فضای کار اشتراکی

دفاتر اختصاصی

توافقی

ماهانه

تومان 1100000

دفاتر اختصاصی

توافقی ماهانه

تخفیف 70درصد

VIP

تومان 300000 ماهانه

 ارزش پکیج 1000000 تومان، با احتساب تخفیف ویژه افتتاحیه 300000 تومان

سفارش دهید
تخفیف 70درصد

ثابت

تومان 105000 ماهانه

 ارزش پکیج 350000 تومان، با احتساب تخفیف ویژه افتتاحیه 105000 تومان

سفارش دهید
تخفیف 70درصد

پاره وقت

تومان 63000 15 روز

 ارزش پکیج 210000 تومان، با احتساب تخفیف ویژه افتتاحیه 63000 تومان

سفارش دهید

روزانه

تومان 40000 روز