• تعرفه های فضای کار اشتراکی

  • خانه
  • /
  • تعرفه های فضای کار اشتراکی

  دفاتر اختصاصی

  توافقی ماهانه

  ماهانه

  تومان 350000 ماهانه

  پاره وقت

  تومان 210000 15 روز

  روزانه

  تومان 40000 روزانه

  دفاتر اختصاصی

  توافقی ماهانه

  ماهانه

  تومان 350000 ماهانه

  پاره وقت

  تومان 210000 15 روز

  روزانه

  تومان 40000 روزانه

  دفاتر اختصاصی

  توافقی ماهانه

  تخفیف 70درصد

  VIP

  تومان 300000 ماهانه

   ارزش پکیج 1000000 تومان، با احتساب تخفیف ویژه افتتاحیه 300000 تومان

  سفارش دهید
  تخفیف 70درصد

  ثابت

  تومان 105000 ماهانه

   ارزش پکیج 350000 تومان، با احتساب تخفیف ویژه افتتاحیه 105000 تومان

  سفارش دهید
  تخفیف 70درصد

  پاره وقت

  تومان 63000 15 روز

   ارزش پکیج 210000 تومان، با احتساب تخفیف ویژه افتتاحیه 63000 تومان

  سفارش دهید

  روزانه

  تومان 40000 روز