قائم مقام بنیاد سینمایی فارابی از مرکز CGI رایمون مدیا بازدید کرد.