امضاء تفاهم نامه همکاری سه جانبه بین باشگاه فرهنگی ورزشی پیکان با رایمون مدیا و مبین وان