۲۸
دی

تفاهم نامه همکاری دانشگاه سوره و مرکز نوآوری و شتابدهی رایمون

تفاهم نامه همکاری دانشگاه سوره و مرکز نوآوری و شتابدهی رایمون

موضوع تفاهم نامه:

برگزاری دوره های آموزشی مشترک با استفاده از تجهیزات و امکانات طرفین

حمایت از پایان نامه های دانشجویی

پذیرش دانشجویان برای گذراندن دوره های کارورزی

تشکیل کار گروه مشترک جهت همکاری و اجرای پروژه های مشترک

ارائه خدمات فضای کار اشتراکی و سایر خدمات فناورانه با تخفیف ویژه حمایتی از سوی مرکز برای دانشجویان دانشگاه