۱۴
بهمن

اکران پنج فیلم کوتاه در مجموعه رایمون با همکاری رسانه دیده شو

زمان فیلم ها نباید بیشتر از 30 دقیقه باشد

برای هر فیلم 20 صندلی اختصاصی داده میشود

سخنرانی کارگردان فیلم ها بعد از مراسم اکران

آخرین مهلت ثبت نام : 27 بهمن ماه 1398

تاریخ برگزاری 30 بهمن ماه 1398