۱۴
بهمن

رویداد آموزشی حضور حرفه ای در اینستاگرام

مجموعه رایمون  و مرکز تخصصی مهارت و کارآفرینی جوان برگزار می کند

جدیدترین تکنیک های فروش اینترنتی

تبدیل بازدید کننده به خریدار

تکنیک های فروش بیش از حد از ایننترنت

تکنیک های جذب ترافیک

تکنیک های تولید محتوای حرفه ای و خلاقانه

فواید برندینگ در اینستاگرام 

تبلیغات موثر و جذب فالور

جدیدترین نکات متمایز کردن پیج از رقبا

زمان برگزاری: پنجشنبه 17 بهمن ماه 1398 ار ساعت 9 تا 17 همراه با پذیرایی