۲۰
بهمن

امضاء تفاهم نامه همکاری با مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

تفاهم نامه همکاری بین مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و مرکز نوآوری و شتابدهی رایمون روز دوشنبه چهاردهم بهمن ماه امضا شد

این تفاهم نامه با هدف توسعه همکاری‌های آموزشی، پژوهشی، فناوری و تولید و عرضه آثار سینمایی به اجرا خواهد رسید.
طی این تفاهم نامه، قرار است با گسترش تعاملات و ایجاد یک اکوسیستم فناورانه در صنعت سینمای کشور آثار ماندگاری در استانداردهای جهانی ساخته و ارائه شوند.
پس از امضای این تفاهم نامه شاهد حمایت از توسعه استودیوهای مرجع مشترک شرکت‌های دانش‌بنیان و تولیدات مشترک آثار بهره‌مند از نوآوری خواهیم بود.
گزارش فعالیتهای مبتنی بر این تفاهم نامه قرار است هر سه ماه یکبار ارائه شود.