۲۸
بهمن

مجموعه رویداد کلاکت

کِلاکِت (رویداد تولید محتوای ِ رایمون)


اولین دوره از مجموعه رویدادهای تولید محتوای رایمون با نام کِلاکِت و در حوزه برنامه سازی برای تلویزیون و فضای مجازی با موضوع :

1-  خانواده و زنان
2- سلامت
3- خیریه و حمایت های اجتماعی
4- گردشگری

توسط شرکت تولید محتوای رایمون مدیا و با دبیری زهره سادات هاشمی در مرکز رشد و شتابدهی رایمون، از تاریخ هفتم اسفند ماه لغایت نهم اسفندماه برگزار خواهد شد.

https://evand.com/events/kelaket