۱۰
اسفند

بازدید اعضاء محترم هیات علمی دانشگاه سوره از مرکز نوآوری و شتابدهی رایمون

در این دیدار ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر نظری و هیات همراه از امکانات و خدمات مجموعه رایمون شامل شتابدهنده، استودیوها،مرکز همایش،رندرفارم،موشن کپچر،فضای کار اشتراکی و… بازدید کردند. در این نشست جناب آقای  دکتر جوادی مدیرعامل رایمون در خصوص فعالیت های مجموعه و زمینه های همکاری فی مابین توضیحاتی ارایه نمودند.

همچنین ریاست محترم دانشگاه سوره با تاکید بر لزوم آموزش های کسب و کاری نوین و آشنایی بیشتر دانشجویان با این فضا و امکانات رایمون،گسترش همکاری فی مابین را بعنوان پلی برای موفقیت دانشجویان مطرح نمودند.

در پایان این بازدید توافق گردید کارگاه ها و تورهای آشنایی دانشجویان با رایمون در اسرع وقت طراحی و پیاده سازی گردد.