۱۰
تیر

بازدید دکتر محمد رحمتی از مراکز نوآوری و شتابدهی رایمون

توسعه فن آوری های سینمایی کشور در سایه تعامل رایمون با سازمان سینمایی کشور
با حضور دکتر محمد رحمتی، معاون محترم توسعه فن آوری و مطالعات سازمان سینمایی کشور در مرکز نوآوری و شتابدهی رایمون که همراه با بازدید وی از بخش های مختلف این مرکز بود، راهکار های توسعه فن آوری های سینمایی کشور بررسی شد.
به گزارش روابط عمومی مرکز نوآوری و شتابدهی رایمون؛ دکتر رحمتی ضمن بازدید از بخش های مختلف و توانمندی های این مجموعه مانند سالن سینما، استودیو کروماکی، استودیو استاپ موشن، استودیو موشن کپچر، فضای کار اشتراکی، شتابدهنده و… به بحث و بررسی در مورد همکاری های مشترکی فی مابین رایمون مدیا و مرکز توسعه فن آوری و مطالعات سازمان سینمایی کشور از جمله برگزاری رویدادهای مشترک در زمینه جلوه های ویژه کامپیوتری و فناوری های نوین سینمایی شامل برگزاری جشنواره فن آوری های سینمایی و توسعه فن آوری های سینمایی پرداختند.