۱۹
تیر

برگزاری رویداد پزشکی در حوزه زیبایی

برگزاری رویداد پزشکی در حوزه زیبایی با حضور 45 نفر شرکت کننده در تاریخ 13 تیر 99  برای پزشکان و متخصصان در سالن همایش مرکز شکوفایی و شتابدهی رایمون با رعایت فاصله گذاری اجتماعی برگزار شد.