۱۳
مهر

میزبانی استودیو کروماکی از برنامه به توان خدا

استودیو کروماکی مرکز نوآوری و شتابدهی رایمون میزبان برنامه به توان خدا

یکی از فعالیت های مرکز نوآوری و شتابدهی رایمون فراهم کردن بستر مناسب جهت تولید محتوا است، در همین راستا میزبان تیم تولید برنامه به توان خدا به تهیه کنندگی جواد بیک محمدی در استودیو کروماکی مرکز نوآوری و شتابدهی رایمون هستیم.
برنامه به توان خدا برای شبکه امید ویژه مخاطب نوجوان تولید میشود ،که در دو بخش مسائل قرآنی و بخش دوم که بخش تبیینی برنامه است، درباره اوقات فراغت نوجوانان، برنامه ریزی در زندگی و پاسخ به سوالات نوجوانان با حضور کارشناسان می پردازد.