۱۶
مهر

بازديد رئیس فراکسیون مقابله با آسیب‌های اجتماعی مجلس شوراي اسلامي

بازديد رئیس فراکسیون مقابله با آسیب‌های اجتماعی مجلس شوراي اسلامي از مركز نوآوري و شتابدهی رايمون

دكتر احمد نادري نماينده مردم تهران و رئيس فراكسيون مقابله با آسيب هاي اجتماعي مجلس شوراي اسلامي با حضور در مركز نوآوري و شتابدهی رايمون از زير ساخت هاي توليد محتوا در اين مركز رسانه اي بازديد كرد. عضو كميسيون آموزش مجلس شوراي اسلامي ضمن گفتگو با تيم ها و استارتاپ هاي مستقر، در جريان آخرين توليدات رسانه اي اين مركز قرار گرفت.
در اين ديدار دكتر نادري با اشاره بر ظرفيت هاي بي بديل مركز نوآوري و شتابدهی رايمون در توليد محتوا بر لزوم گسترش توليد محتواي آموزشي و بهره گيري از فرصت هاي زيرساختي اين مركز براي ارتقا سطح آموزش هاي آنلاين و از راه دور تاكيد داشت. دكتر سيد مهدي جوادي رئيس مركز نوآوري و شتابدهی رايمون نيز در اين بازديد با تشريح ظرفيت هاي سخت افزاري و نرم افزاري رايمون، با اعلام آمادگي اين مركز در حمايت از استارتاپ هاي محتوايي حوزه مقابله با آسيب هاي اجتماعي، از طراحي بسته ويژه خدمات محتوايي به پلتفرم هاي آموزشي خبر داد.