۲۰
مهر

میزبانی استودیو بلک باکس از برنامه زندگی پس از زندگی

در راستای فراهم کردن بستر مناسب جهت تولد محتوا ، استودیو بلک باکس و کروماکی مرکز نوآوری و شتابدهی رایمون میزبان برنامه زندگی پس از زندگی شد.

مرکز نوآوری و شتابدهی رایمون میزبان تیم تولید برنامه زندگی پس از زندگی به تهیه کنندگی عباس موزون در گروه ادب و هنر شبکه چهار سیما بود. زندگی پس از زندگی برنامه ای دیدنی است از بیان تجربیات مرگ موقت افرادی که در شرایط مرگ کلینیکی و یا خروج موقت روح از جسم قرار گرفته اند.این برنامه در 30 قسمت 60 دقیقه ای تولید شده است.