۰۳
آبان

بازدیدمدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستندوتجربی

بازدید مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی از مرکز نوآوری و شتابدهی رایمون

جناب آقای حمیدی مقدم، مدیر عامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی با حضور در مرکز نوآوری و شتابدهی رایمون از زیرساخت های تولید در این مرکز رسانه ای بازدید کردند.مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی از بخش های مختلف مرکز نوآوری و شتابدهی رایمون از جمله استودیو های کروماکی، موشن کپچر و استاپ موشن و همچنین از بخش رندرفارم دیدن کردند.