15
نوامبر

امضای تفاهم نامه همکاری با بنیاد ملی بازی های رایانه ای

تفاهم نامه همکاری فی مابین بنیاد ملی بازی های رایانه ای و مرکز نوآوری و شتابدهی رایمون  روز دوشنبه 19 آبان ماه 99 امضا شد.

دوشنبه در مراسمی با حضور آقایان سید صادق پژمان و محمد حاجی میرزایی به نمایندگی بنیاد ملی بازی های رایانه ای و آقایان  سید مهدی جوادی و سید مهدی سادات حیات شاهی مدیریت و صاحب امضای مرکز نوآوری و شتابدهی رایمون تفاهم نامه همکاری با هدف حمایت از بازی سازان بازی های رایانه ای و کمک به رشد و شکوفایی صنعت بازی های رایانه ای کشور به امضای طرفین رسید .