24
نوامبر

بازدید مدیران بیمه سرمد از مرکز نوآوری و شتابدهی رایمون

بازدید مدیران بیمه سرمد از مرکز نوآوری و شتابدهی رایمون

ظهر روز دوشنبه 3 آبان 99 رئیس محترم هیئت مدیره بیمه سرمد به همراه مدیر عامل و مدیران ارشد اين بیمه از مرکز نوآوری و شتابدهی رایمون بازدید کردند. علاوه بر بازديد از استارتاپ ها و تيم هاي مستقر در مجموعه رایمون و استودیوها، در اين ديدار مديران بيمه سرمد در جريان توليدات رسانه اي رايمون نيز قرار گرفتند.
مدیرعامل محترم مرکز نوآوری و شتابدهی رایمون، جناب آقای دکتر جوادی و رئیس هیئت مدیره بیمه سرمد جناب آقای دکتر کاتب بر شناسایی ظرفیت های مشترک طرفین تاکید و در ارتباط با برنامه های پیش رو گفت و گو کردند. آقاي دكتر كاتب در اين بازديد به لزوم بهره گيري از ظرفيت هاي مركز نوآوري و شتابدهی رايمون جهت ارتقا اكوسيستم فناوري و نوآوري صنعت بيمه اشاره داشتند. همچنين آقاي دكتر جوادي از ورود جدي تر رايمون به حوزه هاي مشترك با صنعت بيمه خبر دادند.