01
فوریه

کارگاه یک روزه شخصیت پنهان

کارگاه یک روزه شخصیت پنهان با رعایت پروتکل های بهداشتی پنج شنبه ساعت ۹ تا ۱۸ با پذیرایی ناهار در مرکز نوآوری و شتابدهی رایمون برگزار میشود.
علاقمندان جهت ثبت نام و اطلاعات بیشتر لطفا با شماره
۷۷۷۸۴۸۹۹ تماس حاصل فرمایید.
مدرس: جناب آقای بهروز خدابخشی
سرفصل ها:
-تیپ شناسی ترجیحات
-شخصیت شناسی کریسی
-اهمیت شخصیت شناسی در مذاکره
با صدور‌ گواهی شرکت در کارگاه
هزینه شرکت در این کارگاه به ارزش یک میلیون تومان، با حمایت مرکز نوآوری و شتابدهی رایمون مبلغ ۵۰۰ هزارتومان میباشد.
۷۰٪ تخفیف به اعضای مستقر در مجموعه رایمون
لینک ثبت نام ایوند: