06
فوریه

برگزاری کارگاه شخصیت پنهان در مرکز نوآوری و شتابدهی رایمون

آیا میدانید چند مدل شخصیتی وجود دارد ؟

آیا از اهمیت انتخاب شغل بر اساس تیپ شخصیتی خود آگاهید ؟

از تله های شخصیتی چه میدانید ؟

ویژگی های تیپ شخصیتی SP  و NF کدامند ؟

روز پنج شنبه 16 بهمن ماه 99 کارگاه یک روزه شخصیت پنهان باحمایت مرکز نوآوری و شتابدهی رایمون ، با رعایت پروتکل های بهداشتی و ظرفیت محدود و با تدریس استاد بهروز خدابخشی (مدرس کارگاه شخصیت پنهان به روش MBTI ، کوچ و مدرس مهارت های فردی) در سالن همایش این مرکز برگزار شد.

از محورهای مورد بحث در این کارگاه ، بررسی تیپ های شخصیتی، اهمیت انتخاب شغل بر اساس آن ، بررسی تله های شخصیت و همچنین شناخت ویژگی گروه های مختلف شخصیتی بوده است.

این کارگاه یک روزه از ساعت 9:00 الی 18:00 برگزار و درپایان گواهی شرکت در کارگاه به شرکت کنندگان اعطا گردید.